ATS Xtend UV On-/Offline

ATS Xtend „UV On/Offline“ poluautomatski disolucioni sistem pruža najbolje iz oba sveta; direktna UV-Vis analiza i „offline“ prikupljanje uzoraka. Testovi sa „online“ analizom i „offline“ prikupljanjem mogu se smenjivati bez potrebe za hardverskim podešavanjem. U skladu sa Vašim potrebama, možete birati integraciju dva tipa UV-Vis spektrofotometara: „diode array“ ili „double beam“. Zasnovan na uspehu prethodnih SOTAX disolucionih sistema, sistem ATS Xtend se može fleksibilno konfigurisati za metode 1/2/5/6 sa različitim korpicama, lopaticama, rotirajućim cilindrima itd.

Korisni linkovi:
Specifikacija – CP Xtend Piston Pump Module
Specifikacija – FS Xtend Filter Station
Specifikacija – MPS Xtend Media Preparation Station
Specifikacija – SAM Xtend Sample Manager
Brošura – DVC 24 Dissolution Vessel Cleaner