ATS Xtend LC On-/Offline

ATS Xtend LC „On / Offline“ omogućava automatizovano ubrizgavanje prikupljenih uzoraka iz disolucionog aparata direktno u HPLC / UHPLC sistem. Disolucioni aparat Xtend automatski uzima uzorke iz svih posuda, filtrira (do 0,2 µm), prikuplja filtrirane uzorke u frakcionom kolektoru SAM i odmah ih ubrizgava direktno u LC hromatografski sistem. Koristeći posebnu metodu čišćenja, ATS Xtend ispira LC sistem pre ubrizgavanja sledećeg uzorka, sprečavajući time unakrsnu kontaminaciju. Moguće je i programirati pojedinačne temperature posuda u svih 6-8 posuda. Zasnovan na uspehu prethodnih SOTAX disolucionih sistema, sistem ATS Xtend se može fleksibilno konfigurisati za metode 1/2/5/6 sa različitim korpicama, lopaticama, rotirajućim cilindrima itd.

Korisni linkovi:
Specifikacija – CP Xtend Piston Pump Module
Specifikacija – FS Xtend Filter Station
Specifikacija – MPS Xtend Media Preparation Station
Specifikacija – SAM Xtend Sample Manager
Brošura – DVC 24 Dissolution Vessel Cleaner