ATS Xtend Double UV On-/Offline

SOTAX ATS Xtend dvostruki disolucioni sistem sa „UV online/offline“ omogućava da integrišete „online“ UV-Vis spektrofotometar i „offline“ frakcioni kolektor između dva disoluciona aparata. Sistem omogućava analizu na jednoj ili više talasnih dužina sa do 16 posuda istovremeno, dok „offline“ režim omogućava prikupljanje uzoraka rastvaranja iz 16 posuda u epruvetama, LC vialama sa zatvaračem ili mikropločama. Zasnovan na uspehu prethodnih SOTAX disolucionih aparata, sistem ATS Xtend se može fleksibilno konfigurisati za metode 1/2/5/6 sa različitim korpicama, lopaticama, rotirajućim cilindrima itd.

Korisni linkovi:
Specifikacija – CP Xtend Piston Pump Module
Specifikacija – FS Xtend Filter Station
Specifikacija – MPS Xtend Media Preparation Station
Specifikacija – SAM Xtend Sample Manager
Brošura – DVC 24 Dissolution Vessel Cleaner