ATS Xtend UV Online

ATS Xtend UV Online je poluautomatski disolucioni sistem koji nudi integrisanu UV-Vis analizu uzoraka u realnom vremenu kombinovanu sa automatskim uzorkovanjem u jednom sistemu. Mogu se integrisati različiti UV-Vis spektrofotometri za ispitivanje uzoraka iz 6 do 8 posuda. Zasnovan na uspehu prethodnih SOTAX disolucionih sistema, sistem ATS Xtend se može fleksibilno konfigurisati za metode 1/2/5/6 sa različitim korpicama, lopaticama, rotirajućim cilindrima itd.

Korisni linkovi:
Specifikacija – CP Xtend Piston Pump Module
Specifikacija – FS Xtend Filter Station
Specifikacija – MPS Xtend Media Preparation Station
Specifikacija – SAM Xtend Sample Manager
Brošura – DVC 24 Dissolution Vessel Cleaner