Avanski mlin RM 200

Avanski mlin RM 200 može mešati i homogenizovati prah, suspenziju i paste, čak i za uzorke visokog viskoziteta. RM 200 je pogodan za pravilnu i ponovljivu pripremu uzorka do analitičke finoće. Mlin RM 200 zamenjuje glomazne ručne avane pogonom visokih performansi sa elektronskom kontrolom. Set za mlevenje se može hladiti i zagrevati i vrlo se lako čisti. Dostupni su setovi za mlevenje različitih kvaliteta materijala koji se mogu lako zameniti za optimalno prilagođavanje različitim zadacima brušenja.