Bežični sistemi za praćenje / nadzor

Rešenja kompanije Thermo Scientific za bežično praćenje/nadzor su dizajnirana tako da vam omoguće potpunu sigurnost i opuštenost, znajući da najsavremeniji, bežični sistem za nadgledanje štiti i evidentira kritične parametre opreme, i da ćete u slučaju nestanka struje ili nekog mehaničkog kvara, biti obavešteni odmah.

Dostupno u zemljama :

Modeli

Smart-Vue Pro bežični sistem za nadzor

Dizajniran je prvenstveno imajući na umu jednostavnost, usklađenost i optimizaciju, pri čemu je Smart-Vue Pro rešenje sledeće generacije sistema za skladištenje i obradu podataka. Trenutna upozorenja, koje sistem za praćenje i nadzor daje za podatke van opsega, pružaju pravovremen proaktivan odgovor, tako da možete da osigurate svoje proizvode i sprečite potencijalnu štetu.
Mogućnost izbora konfiguracije tipa sonde, modula i mreže omogućava vam da izgradite sistem koji odgovara vašim potrebama. Sa stanovišta IT, sistem je modularan, prilagodljive arhitekture i omogućava lako proširenje bez skupih nadogradnji.
Štaviše, Smart-Vue Pro je kompatibilan sa više brendova i tipova opreme.
Nova oprema i dodatne laboratorije za nadzor se jednostavno mogu dodati postojećim Smart-Vue Pro sistemima.
Sa tehnologijom dužeg dometa (LoRa), pristup je moguć u više laboratorija, spratova ili zgrada sa manje prijemnika.

Moduli mogu da prate do 4 predhodno zadata parametra:

 • Temperatura (–200 /+150°C)
 • Temperatura i relativna vlažnost
 • 4–20 mA (0–5V/0–10V)
 • Diferencijalni pritisak
  %CO2
Brošura
Smart-Vue bežični sistem za praćenje/nadzor

Smart-Vue bežično rešenje za praćenje/nadzor vam daje 24/7/365 praćenje kritičnih parametara laboratorijske opreme i trenutna obaveštenja o svim potencijalnim pretnjama, čak i tokom nestanka struje.
Svi podaci se kontinuirano prate i bezbedno evidentiraju, kako bi sve bilo usklađeno sa propisima.
Podržava više lokacija, kao i više tipova i brendova opreme, što znači da se može koristiti za pokretanje jedne laboratorije ili celog preduzeća. Smart-Vue je baziran na klijent-server modelu, jednostavan za korišćenje, lak za održavanje sa Wi-Fi monitorom temperature i još mnogo toga. Sistem pruža kompletnu zaštititu kvaliteta svojih uzoraka.

Primenjuje se za praćenje:

 • frižidera
 • zamrzivača
 • inkubatora
 • kontrole temperature
 • ekoloških komora
 • čiste sobe
 • peći / CO2 inkubatori
Brošura
Smart Tracker Bluetooth temperaturni logger 

Smart Tracker vam omogućava da prebacite praćenje temperature direktno na vaš pametni telefon, kako biste bili sigurni da su uslovi hladnog lanca očuvani tokom transporta ili skladištenja.
Koristi se prilikom transporta uzoraka koji zahtevaju uslove hladnog lanca.

Brošura