Bioquell L-4 – integracija sa izolatorima

BIOQUELL L-4 je mobilni generator para vodonik-peroksida. L-4 je idealan za integraciju i povezivanje na zatvorene sisteme i opremu, izolatore, liofilizatore, inkubatore, biološke sigurnosne komoe, RABS i dekontaminaciju prostorija.

Dostupno u zemljama :