Bioquell ProteQ – sistem za life sciences

BIOQUELL ProteQ je najnovije dostignuće kompanije Biokuell, koje nudi modularni pristup dekontaminaciji prostorija. Poboljšane mogućnosti distribucije, mogućnost umrežavanja, bežična tehnologija i efikasna aeracija čine ovaj sistem savršenim rešenjem za eliminisanje kontaminacije – od najmanjih laboratorija do najvećih proizvodnih područja. ProteQ je idealan za biofarmaceutske proizvodne pogone, dekontaminaciju prostorija i zona, laboratorije, čiste sobe, BSL i GMP/GLP laboratorije.

Dostupno u zemljama :