distillacid BSB939-IR

Berghof-ova destilaciona jedinica BSB939-IR obezbeđuje ekonomičnu proizvodnju ultračistih kiselina omogućavajući njihovo prečišćavanje u laboratoriji. Savremene analitičke laboratorije moraju da obavljaju visokokvalitetne analize u „ultratrace“ opsegu, ali se istovremeno trude da troškovi hemikalija i potrošnog materijala budu što niži. Aparat za prečišćavanje kiselina proizvodi kvalitet. Korisnici imaju koristi od zagarantovanih čistih kiselina uz moguće niske troškove nabavke. BSB939-IR obezbeđuje:

  • Isplativost uloženog obično u roku od 1 godine
  • Sistem bez metala napravljen od TFM PTFE, PFA i PP koji eliminiše rizik od kontaminacije
  • Kompatibilan sa HNO3, HCl i HF
  • Jednostavan i siguran rad
  • Izvanredan vek trajanja zahvaljujući visokokvalitetnoj izradi i izdržljivim komponentama
  • Automatska regulacija i gašenje

Dostupno u zemljama :