speedwave XPERT

Berghof speedwave XPERT sistem za mikrotalasnu digestiju je dizajniran za profesionalno razaranje uzoraka iz geologije, životne sredine, hrane, farmacije i uzorka karakterizacije materijala. Uz sigurnost korisnika kao glavni prioritet, XPERT je opremljen sigurnosnim funkcijama zaštite, beskontaktnim merenjem pritiska i temperature, posudama koje zadržavaju pritisak i sistemom za sakupljanje pare. Štaviše, sistem integriše inovativnu senzorsku tehnologiju i komponente visokog kvaliteta koje vam pomažu da postignete pouzdanu i ponovljivu digestiju/razaranje. Speedvave XPERT nudi:

  • Najniže operativne troškove, zahvaljujući malom habanju materijala i dugovečnosti posuda
  • Jednostavan i intuitivan rad
  • Ispunjavanje najviših standarda kvaliteta i bezbednosti

Dostupno u zemljama :