FVG – Vertikalni laboratorijski sterilizator

Vertikalni laboratorijski parni sterilizator Fedegari, serije FVG, kombinuje odlične performanse, konstrukciju od visokokvalitetnih materijala, jednostavnost upotrebe i optimalnu potrošnju. Svi autoklavi iz serije FVG imaju ugrađen nezavisni generator pare sa automatskom pumpom za dovod vode i mogu tretirati širok spektar laboratorijskih predmeta (stakleno posuđe i plastični predmeti, mašinski delovi i komponente, porozni materijal, medijumi za kulturu i tečnosti u otvorenim posudama, laboratorijski otpad u otvorenim kesama) koristeći pouzdanu tehnologiju sterilizacije. Sterilizatori serije FVG pogodni su za sterilizaciju i dekontaminaciju u laboratorijama za mikrobiologiju, istraživačkim institutima, laboratorijama za biotehnologiji, kao i srednjim školama i univerzitetima.

Dostupno u zemljama :