HAAKE Viscotester 3 Rotational Viscometer

Izvršite merenje viskoznosti sa lakoćom pomoću rotacionog viskozimetra Thermo Scientific HAAKE Viscotester 3, koji obezbeđuje brza i pouzdana ispitivanja za QC aplikacije, kako u laboratoriji tako i u proizvodnji. HAAKE Viscotester 3 se može koristiti i kao ručni viskozimetar ili na laboratorijskom postolju. Kodiranje u boji osigurava da se geometrije merenja podudaraju sa analizom, ekran je čitljiv pri bilo kom osvetljenju, a viskozimetar memoriše merenje referentne tačke umesto vas. Sve ovo dolazi u lako prenosivom koferu prilagođeno za uslove i merenja izvan laboratorije.

Dostupno u zemljama :