Helios 5 DualBeam

Thermo Scientific Helios 5 DualBeam je peta generacija Helios porodice, vodeće u inudustriji. Pažljivo je dizajniran da zadovolji potrebe naučnika i inženjera, kombinujući inovativnu Elstar elektronsku kolonu za snimanje ekstremno visoke rezolucije i visok kontrast materijala, sa vrhunskom Thermo Scientific Tomahawk jonskom kolonom za brzu, laku i preciznu pripremu uzoraka, visokog kvaliteta. Osim napredne elektronske i jonske optike, Helios 5 DualBeam integriše skup najsavremenijih tehnologija koje omogućavaju jednostavnu i konzistentnu pripremu uzoraka za skenirajući transmisioni elektronski mikroskop (S)TEM visoke rezolucije i tomografiju atomskim skeniranjem (APT), kao i karakterizaciju ispod površine uzorka i 3D karakterizaciju visokog kvaliteta – čak i na najizazovnijim uzorcima.

Korisni linkovi:

Specifikacija: Helios 5 CX DualBeam za nauke o materijalima

Specifikacija: Helios 5 UC DualBeam za nauke o materijalima

Specifikacija: Helios 5 UX DualBeam za nauke o materijalima

Specifikacija: Helios 5 FX DualBeam za poluprovodnike

Specifikacija: Helios 5 HX DualBeam za poluprovodnike

Specifikacija: Helios 5 UX DualBeam za poluprovodnike

Dostupno u zemljama :