Aquilos 2 krio FIB

Thermo Scientific Aquilos 2 Cryo-FIB je najnovija generacija cryo-DualBeam sistema, koji je posvećen pripremi tankih lamela, transparentnih za elektrone, za krio-elektronsku tomografiju visoke rezolucije ili MicroED mikrokristala. Aquilos 2 Cryo-FIB, omogućava automatizaciju koraka za dobijanje TEM lamela sa više zadatih lokacija definisanih kroz softver. Poboljšani hardver namenjen za cryo korisnicima omogućava duže vreme rada sa izuzetno niskom stopom kontaminacije uzorka. Otkrijte kako najnovija Thermo Scientific cryo-FIB platforma omogućava određivanje strukture unutar ćelije. Tomografija biomolekula u njihovom ćelijskom okruženju zahteva visoko preciznu pripremu uzorka sa cryo-FIB, a to se može postići informacijama od integrisanog fluorescentnog mikroskopa. Aquilos 2 Cryo-FIB poseduje Thermo Scientific iFLM Correlative System koji kombinuje svetlosnu i elektronsku mikroskopiju. Ovo eliminiše potrebu prenošenja uzorka u drugi sistem i omogućava vam moderno rešenje sa cryo-korelacijom za krio-tomografiju. Integrisani fluorescentni svetlosni mikroskop (iFLM) Correlative System fluorescencijom lokalizuje poziciju mesta od interesa unutar komore, omogućavajući vam da povežete dva modaliteta snimanja unutar jednog sistema, čime se osigurava da je uzorak na pravoj lokaciji.

Korisni linkovi:

Specifikacija: iFLM Correlative System

Accessory Overview: