Helios 5 Hydra DualBeam

Thermo Scientific Helios 5 Hydra DualBeam je skenirajući elektronski mikroskop sa plazmenim fokusiranim jonskim snopom (PFIB-SEM) koji može koristiti četiri različite vrste jona za primarni snop, omogućavajući vam da izaberete one jone koji daju najbolje rezultate za vaše uzorke kod njihove pripreme za STEM, TEM i 3D karakterizaciju materijala. Možete izabrati između argona, azota, kiseonika i ksenona i lako preći sa jednog na drugi za manje od deset minuta, bez gubitka performansi. Ova fleksibilnost značajno proširuje opseg primene PFIB-a i omogućava istraživanje interakcije jona sa uzorkom radi optimizacije postojećih slučajeva upotrebe. Intuitivni softver u sprezi sa visokim nivoom automatizacije i jednostavnošću upotrebe, omogućava posmatranje i analizu relevantnih zapremina ispod površine uzorka.

Korisni linkovi:

Specifikacija: Helios 5 Hydra CX DualBeam

Specifikacija: Helios 5 Hydra UX DualBeam

Specifikacija: Helios 5 Hydra UX DualBeam for Life Sciences

Dostupno u zemljama :