Kavezi za sitne glodare – miševe, pacove i zamorce

ZOONLAB-ov portfolio proizvoda sadrži širok spektar kaveza različitih dimenzija, koji su optimizovani za male laboratorijske životinje a prema njihovoj težini i veličini. Pored evropskih standardnih kaveza tipa I do IV, dostupni su i drugi tipovi kaveza. Kavezi tipa I i II su dizajnirani za miševe, tip II i III za pacove i tip IV za zamorce.
Kavezi se mogu autoklavirati i proizvode se od polikarbonata (PC) ili polisulfona (PSU).

Dostupno u zemljama :