Oprema za CO2 eutanaziju

CO2 Box omogućava efikasnu eutanaziju malih laboratorijskih životinja putem ponovljivog procesa sa mešavinom gasova CO2 i O2. U skladu je sa svim zakonskim odredbama o dobrobiti životinja.
U PLC kontroleru mogu se napraviti do 20 personalizovanih programa kao dodatak unapred programiranim sekvencama procesa eutanazije.

Dostupno u zemljama :