Oprema za zamenu kaveza pod kontrolisanim uslovima

Sistem za menjanje kaveza SAFECHANGE je specijalno razvijen za rad sa malim laboratorijskim životinjama. Može se koristiti sa jedne ili obe strane i ima električno podešavanje visine. Optimalna zaštita ljudi i životinja je obezbeđena sa dve ventilacione jedinice i dva HEPA filtera klase H14, minimizirajući rizik od mikrobiološke kontaminacije.
Kod jednostrane upotrebe SAFECHANGE ispunjava zahteve za kabinete sa laminarnim protokom klase II. Aparat je i izuzetno tih i ne uznemirava životinje prilikom manipulacije.

Dostupno u zemljama :