Prenosni uzorkivači

Buhler 2000 nudi kompaktne dimenzije sa staklenim ili plastičnim bocama od 24x1L ili kompozitnim bocama do 25L. Dostupne su sve funkcije programiranja prenosnih uzorkivača. Čišćenje neophodno kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija tokom indirektnog praćenja pražnjenja je minimalno zbog inovativnog dizajna i upotrebe boca okruglog oblika. Uređaj je dostupan sa aktivno hlađenom bazom uzoraka. Moguće je koristiti jednu glavu uzorkivača u kombinaciji sa pasivnom ili aktivnom rashladnom bazom bez prilagođavanja.

Dostupno u zemljama :