Sievers CheckPoint prenosivi (On-Line) TOC senzor

Sievers CheckPoint prenosivi (on-line) senzor ukupnog organskog ugljenika (TOC) omogućava superiornu fleksibilnost pri merenju niskog nivoa TOC-a. Može se koristiti on-line (na mreži) za kontinuirani nadzor ili preneti na bilo koju tačku u vodovodnom sistemu. Ovaj senzor je moćan alat za brzo dijagnostičko uzorkovanje, kao i za rešavanje problema u mikroelektronici, farmaciji i aplikacijama elektrana. CheckPoint TOC senzor dostupan je u dva modela – CheckPoint Pharma i CheckPoint e za farmaceutske i aplikacije vezane za ultračistu vodu.

Dostupno u zemljama :