Sievers InnovOx TOC analizator

Sievers InnovOx analizatori ukupnog organskog ugljenika (TOC) dizajnirani su za merenje organskog ugljenika u širokom spektru uzoraka vode, od industrijske procesne vode i otpadnih voda do koncentrovanih tokova rasola. Sa dinamičkim radnim opsegom od 50 ppb do 50,000 ppm, InnovOx analizator obezbeđuje vrhunski „recovery“ i tačnost TOC -a sa svojom patentiranom tehnikom superkritične oksidacije vode. Ova tehnika čini analizator robusnijim i nudi duži kontinualni rad kod uzoraka sa „jakim“ matriksima. Sievers InnovOx vam pomaže u zaštiti opreme, izbegavanju regulatornih kazni i otkrivanju promena procesa. Ovaj analizator je dostupan u dva modela – kao laboratorijska jedinica sa robusnim mogućnostima rukovanja uzorcima za zahtevne aplikacije i kao on-line (mrežna) jedinica za kontinuirano praćenje u realnom vremenu u kontroli procesa i usklađenosti sa propisima.

Dostupno u zemljama :