Static Image Analyzers

Microtrac MRB serijom CAMSIZER nudi visokokvalitetne sisteme za određivanje veličine i oblika čestica pomoću imaging metode.. Za razliku od modela CAMSIZER M4 i X2 koji se oslanjaju na dinamičku analizu slike (DIA), CAMSIZER M1 koristi princip merenja statične analize slike za određivanje veličine čestica i oblika čestica u rasponu od 0,5 do 1500 μm. Srce analizatora je moćan mikroskop čiji su hardver i softver optimizovani za automatsku analizu čestica. CAMSIZER M1 je potpuno automatizovani analizator statičke slike idealan za karakterizaciju vrlo finih pudera.

Dostupno u zemljama :