BLUEWAVE LD

Microtrac MRB-a BLUEVAVE LD analizator pruža tačnu, pouzdanu i ponovljivu analizu veličine čestica za niz različitih aplikacija koristeći proverenu teoriju o Mie kompenzaciji za sferne čestice, kao i princip Modified Mie proračun za nesferične čestice.

Dostupno u zemljama :