Vakuumski hlađena peć (komora) VOcool

Memmert VOcool vakumsko hlađena pećnica (komora) omogućava farmaceutskim ili laboratorijama u prehrambenoj industriji da pažljivo osuše bakterije i starter kulture putem vakuumskog sušenja na niskoj temperaturi. Štaviše, mogu se simulirati programski kontrolisani scenariji skladištenja i transporta za određivanje ponašanja aktivnih sastojaka ili zapremine pri različitim uslovima pritiska i temperature. VOcool podržava temperaturni opseg od +5 do +90 °C i dostupan je u 2 veličine (29 i 49 litara zapremine).

Dostupno u zemljama :