NanoDrop 3300 fluorospektrometar

Thermo Scientific NanoDrop 3300 je svestran, štedljiv fluorospektrometar za fluorescentnu analizu širokod spektra. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji zadržavanja uzorka, dovoljno je samo 1 μl uzorka za uspešnu analizu. Pobuda se ostvaruje sa UV, plavo-belom LED diodom, a softver NanoDrop 3300, sa unapred programiranim i prilagođenim metodama, omogućava merenja raznovrsnih skupova fluorofora – RiboGreen, PicoGreen, GFP, Hoechst, Quantum dots, OPA, Alexa Fluor boje i mnoge druge. Njegovo tehničko rešenje isključuje upotrebu kiveta, mejnanje kompleta filtera ili čekanje da se instrument kondicionira za normalan rad.