GC sistemi

Thermo Scientific nudi najsavremenije sisteme za gasnu hromatografiju (GC). Njihova modularnost omogućava za veliki broj kombinacija injektorskih i detektorskih modula, koji imaju mogućnost instant povezivanja. Korisnik može samostalno postaviti odgovarajuću konfiguraciju za samo nekoliko minuta, tako da se gasni hromatograf može koristititi samostalno ili spregnuto sa masenim detektorom.