LC-MS sa jonskom zamkom

Thermo Scientific maseni spektrometar sa linearnom jonskom zamkom je idealan za upotrebu kao maseni spektrometar opšte namene. Sa novim, nižim cenama maseni spektrometri sa linearnom jonskom zamkom omogućavaju automatizaciju koja omogućava svim korisnicima, nezavisno od nivoa ekspertize, da budu sigurniji ne samo u rezultate, već i u svoju veštinu korišćenja insturmenta.