BELEC

Belec je porodična firma sa sedištem u Nemačkoj, sa 50 godina iskustva u razvoju i proizvodnji stacionarnih i prenosivih optičkih emisionih spektrometara za analizu metala. Willi Berstermann, osnivač Beleca, prvi je predstavio mobilni spektrometar. Belec pruža prilagođena rešenja za precizno određivanje hemijskog sastava vaših metala pomoću optičke emisione spektroskopije sa varnicom. Njihovi instrumenti odlikuju se najvišim performansama i fleksibilnošću i osiguravaju pouzdana merenja.