vesti
datum:

21. međunarodna konferencija za metrologiju

Zahvaljujući prepoznavanju važnosti naučnog rada, Laboratorije za etaloniranje i validaciju Analysis d.o.o se sa svojim rezultatima pojavljuje na najvažnijim skupovima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Laboratorija već drugi put za redom aktivno učestvuje na međunarodnoj konferenciji posvećenoj nauci o merenjima pod nazivom International Metrology Congress (CIM 2021).
Posle konferencije u Parizu održane 2019., sa objavljenim radom iz oblasti merenja turbidivnosti, ove godine smo ponovo učestvovali na međunarodnom kongresu održanom u Lionu u Francuskoj, od 07.do 09. septembra. Predstavili smo rad iz oblasti metrologije spektrofotometrijskih veličina, u saradnji sa Nacionalnim institutom za metrologiju – Direkcijom za mere i dragocene metale, i elektrotehničkim fakultetom, pod nazivom: “Metrological observation spectrophotometric standard referent materials SRM”.
Prikazani radovi su na pomenutim skupovima ostvarili zapažen uspeh.

Podelite: