vesti
datum:

Instalacija prvog Orbitrap Exploris 240 masenog spektrometra u Srbiji i regionu

Veliko nam je zadovoljstvo da objavimo da je na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu instaliran Orbitrap Exploris 240 maseni spektrometar – prvi u Srbiji, ali i regionu. Tokom instalacije i obuke se mnogo naučilo, ali smo takođe uspeli da se zabavimo usput.

Postavljen kako detektor za Nano-HPLC, ovaj maseni spektrometar visoke rezolucije i tačne mase (HRAM) koristiće grupa prof. Tanje Ćirković Veličković za istraživanja u oblasti proteomike koja bi mogla biti korisna za razvijanje osetljivijih testova za otkrivanje prisustva SARS CoV-2. Osim toga, grupa će istraživati i uticaj toksičnost mikro- i nanoplastike, teme koje su u poslednje vreme izazvale veliko interesovanje u okviru naučne zajednice.

„Orbitrap Exploris 240 MS je novi, najsavremeniji instrument u našoj laboratoriji za proteomiku, nabavljen delom iz CAPSIDO projekta Fonda za nauku RS. Uređaj je već pokrenut i daje vredne rezultate za naše tekuće projekte (Horizon2020 Foodentwin, Horizon2020 IMPTOX, CAPSIDO i ShellPCR projekte Fonda za nauku RS, kao i projekat koji finansira UNDP/USAID o održivoj proizvodnji seroloških testova SARS CoV-2 u Srbiji). Ovaj uređaj će biti neophodan svim istraživačima kojima su potrebni visokokvalitetni proteomički podaci u širokom spektru istraživačkih polja u vezi napredne analize proteina. Pored upotrebe uređaja u tekućim projektima za karakterizaciju SARS CoV-2 antigena, razvoja novih testova, interakcija mikro- i nanoplastike sa relevantnim proteinima u hrani i životnoj sredini, nadamo se da će širi spektar najsavremenijih primena biti istraživan u bliskoj budućnosti, takođe kroz saradnju sa širokom mrežom naših saradnika iz zemlje i inostranstva. “, kaže prof. Ćirković Veličković.

Podelite: