vesti
datum:

Instalacija SEM i TEM mikroskopa u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”

Imali smo čast da instaliramo prvi transmisioni elektronski mikroskop (TEM) visoke rezolucije, kao i dual beam skenirajući elektronski mikroskop (SEM) na teritoriji Srbije, u Institutu za nuklearne nauke “Vinča”. U pitanju su modeli TEM Talos F200X G2 i SEM Scios2 Dual Beam kompanije FEI, koji će se koristiti u Laboratoriji za atomsku fiziku (LAF) za najsavremenija ispitivanja u nauci o materijalima.

Podelite: