Aplikacione note za masenu spektrometriju

LC-MS ubrzano postaje jedna od najraspostranjenijih analitičkih pristupa. Usled široke oblasti primene, brzog razvoja metoda i tehničkim poboljšanjima LC-MS pokreće novu eru u istraživačkim i rutinskim laboratorijama.
GC-MS, „motor“ rutinskih laboratorija širom sveta, je u širokoj upotrebi usled jednostavnog održavanja, mogućnosti upotrebe biblioteka spektara i niskim troškovima. Portfolio aplikacija kompanije Thermo Scientific predlaže nove analitičke pristupe ovom oprobanom metodu.
ICP-MS je nedavno razvijen kombinovan pristup koji spaja dve analitičke tehnike u neprevazidjeno rešenje za elementarnu analizu. Aplikacije firme Thermo Scientific daju detalje o tehničkoj postavci i rezultatima dobijenim ovim pristupom.
IC-MS je novi pristup analizi jako polarnih jedinjenja, koji rešava probleme lošeg razdvajanja i komplikovane pripreme uzoraka. Iako je glavna oblast primene IC-MS analiza polarnih pesticida,IC-MS se razvija u široko primenljivu i efikasnu tehniku, koja nalazi primenu i u različitim biofarmaceutskim i istraživanjima životne sredine.
Thermo Fisher Scientific tehnologija masene spektrometrije odnosa izotopa (IRMS), za analizu odnosa stabilnih izotopa vodonika, ugljenika, kiseonika, azota i sumpora, može da pruži korisne informacije i ima širok spektar primena, kao što su forenzika, rutinska kontrola dopinga, autentičnost hrane, životna sredina i paleoklimatska istraživanja.
Široko primenjivana u metalurgiji GD-MS je pouzdana analitička tehnika koja se može koristiti za analizu izuzetno niskih koncentracija (sub-ppb) većine elemenata u provodljivim i poluprovodljivim materijalima.

EA-IRMS: Detekcija falsifikovanog meda

GC-MS-IRMS: Neosporni rezultati kuplovanjem GC-IRMS sa masenom spektrometrijom visoke rezolucije za konačnu potvrdu u testiranju dpinga u sportu

IRMS – GasBench II sistem: Praćenje falsifikovanja vina koristeći fingerprint izotopa kiseonika

LC-IRMS: Kontrola autentičnosti meda pomoću Thermo Scientific LC
IsoLink LC-IRMS

EA-IRMS: Praćenje ljudskog porekla korišćenjem fingerprint-a izotopa vodonika i kiseonika

IRMS: Potpora direktivi o nitratima korišćenjem fingerprint-a izotopa za otkrivanje izvora zagađenja nitratima

GC-IRMS: Procena preciznosti i tačnosti merenja izotopa ugljenika u prirodnom gasu

LC-MS: Direktna analiza odabranih per- i polifluorovanih alkil supstanci (PFAS) u dubinskim, površinskim i otpadnim vodama korišćenjem LC-MS

LC-MS: Analiza 9 nitrozamina primenom tečne hromatografije i masene spektrometrije visoke rezolucije i tačne mase

LC-MS: Karakterizacija specifičnosti antitela korišćenjem imunoprecipitacije i masene spektrometrije

LC-MS: Procedure pripreme uzoraka za masenu spektrometriju kompleksnih proteinskih uzoraka

LC-MS: Metoda po EPA 543- kvantifikacija organskih pesticida u pijaćoj vodi korišćenjem direktne prekoncentracije/ekstrakcije u čvrstoj fazi i tandem masenom spektrometrijom

LC-MS: analiza različitih klasa veterinarskih lekova pripremljenih QuECHERS metodologijom korišćenjem automatskog direktnog prečišćavanja uzorka upotrebom μSPE povezanog na LC-MS.

LC-MS: brza i jednostavna analiza hloramfenikola u mleku korišćenjem LC-MS.

LC‑MS/MS: Studija ostataka beta agonista u hrani poreklom iz životinja upotrebom LC-MS

ICP-MS: Određivanje tragova elemenata u ultračistim kiselinama koja je namenjena za proizvodnju poluprovodničkih elemenata korišćenjem Thermo Scientific ICPMS iCAP RQ

ICP-MS: Ukupna elementarna analiza uzoraka hrane korišćenjem Thermo Scientific iCAP RQ ICP-MS za rutinske i istraživačke laboratorije

IC-MS: analiza glifosata i AMPA u vodi iz životne sredine jonskom hromatografijom spojenom sa tandem masenom spektrometrijom

GC-MS/MS: Konsolidovana analiza OCP, PAH i PCB u uzorcima iz životne sredine

IC-MS: Poboljšana analiza sijalinizovanih N-glukana upotrebom IC-Orbitrap masene spektrometrije

GD-MS: analiza ultra niskih koncentracija sumpora u uzorcima legura nikla