CE 7smart Offline

CE 7smart Offline je sistem za ispitivanje rastvaranja, na principu protočne ćelije, dostupan u konfiguraciji „otvorene“ ili „zatvorene petlje“ za automatizovano prikupljanje uzoraka. Obe konfiguracije se mogu programirati za prikupljanje uzoraka u unapred definisanim vremenskim intervalima. Metode se mogu zaštititi šiframa a moguće je i direktno povezivanje na štampač radi izveštavanja o temperaturi i metodi. CE 7smart Offline može se povezati na autosampler. Serija CE 7smart nudi in vitro testiranje oslobađanja leka u skladu sa USP 4, EP i JP, i idealno je rešenje za rastvaranje u malim zapreminama rastvarača kao i za testiranje slabo rastvorljivih jedinjenja.

Dostupno u zemljama :