CE 7smart UV Online

SOTAX CE 7smart UV Online disolucioni sistem po principu protočne ćelije ima integrisan UV-Vis spektrofotometra za analizu uzoraka u realnom vremenu. Ova onlajn UV-Vis merenja mogu se obaviti u „otvorenoj“ ili „zatvorenoj“ konfiguraciji. Sistem se može kontrolisati i putem namenskog softvera „WinSOTAX plus“. Sistem automatski čita baznu liniju za svaku ćeliju, beleži neobrađene podatke o apsorbanciji, kao i izračunava koncentraciju i procenat oslobađanja leka. Serija CE 7smart nudi in vitro testiranje oslobađanja leka u skladu sa USP 4, EP i JP, i idealan je za testiranje brzine rastvaranje u malim zapreminama i slabo rastvorljivih jedinjenja.

Dostupno u zemljama :