CE 7smart UV On-/Offline

CE 7smart UV On-/Offline je disolucioni sistem – protočna ćelija – u skladu sa farmakopejskom USP 4 metodom, za online UV-Vis analizu i automatizovano, „offline“, prikupljanje filtriranih uzoraka. U postavci „otvorene petlje“, offline prikupljanje i „online“ analiza mogu se obaviti istovremeno: dobijaju se UV-Vis rezultati u realnom vremenu, a istovremeno omogućava i rezervno uzorkovanje. Serija CE 7smart nudi in vitro testiranje oslobađanja leka u skladu sa USP 4, EP i JP, i idealan je za testiranje brzine rastvaranje u malim zapreminama i slabo rastvorljivih jedinjenja.

Dostupno u zemljama :