Multi-Wavelength Abbe Refractometers

Abbe refraktometri sa više talasnih dužina mogu meriti indeks prelamanja ili Abbeov broj na različitim talasnim dužinama, u rasponu od 450 do 1100 ili 1500 nm, u zavisnosti od modela, pa su stoga pogodni za različite primene. Rezultat merenja indeksa prelamanja ili Abbeovog broja se digitalno prikazuje na LCD -u. Atago -ovi Abbe refraktometri se široko koriste u raznim poljima; od osnovnih namena do istraživačkog rada.

Dostupno u zemljama :