Digital Differential Refractometer DD-7

DD7 digitalni diferencijalni refraktometar meri indeks refrakcije u rastvorima niske koncentracije (do 2%) sa izuzetno visokom tačnošću od ± 0,005%. Preporučuje se za uzorke poput nezaslađenog čaja i surfaktanata. Dve vrste rastvora (destilovana voda kao standardni rastvor i tečni uzorak koji se meri) ubrizgavaju se u instrument pomoću špriceva. Osim toga, rastvori veće koncentracije mogu se meriti i korišćenjem standardnog rastvora koji nije destilovana voda.

Dostupno u zemljama :