Dionex Aquion jonski hromatografski sistem

Thermo Scientific Dionex Aquion IC (Ion Chromatography – jonska hromatografija) sistem je jednostavna, kompaktna platforma sa jednostavnim radom za laboratorije sa ograničenim budžetom, koja je idealno prilagođena za pouzdano izvođenje osnovnih analiza jona. Dionex Aquion jonski hromatografski sistem podržava elektrolitsko suzbijanje jona i poseduje vakuumski degazer za inline degaziranje eluenta. Iskoristite prednosti brzog pokretanja i pouzdanih performansi za aplikacije u laboratorijama koje se bave ekologijom, laboratorijama za bezbednost hrane i akademskim laboratorijama. Paketi Dionex Aquion ICS-a za anionsku ili katjonsku analizu uključuju sav hardver, softver i potrošni materijal za početak, uz opciono produženje garancije.