Dionex ICS-6000 jonski hromatograf visokog pritiska

Thermo Scientific Dionex ICS-6000 HPIC (High Pressure Ion Chromatography – Jonska hromatografija visokog pritiska) sistem je modularni, visoko konfigurabilni sistem visokih performansi. Robusni dizajn omogućava rad na pritiscima do 5000 psi i daje dosledne i pouzdane rezultate. Kao vrhunski sistem jonske hromatografije, dizajniran je za korisnike koji žele da pomeraju granice u jonskoj analizi. Dionex ICS-6000 HPIC sistem nudi paket funkcija koje će vam omogućiti brži rad od pripreme uzorka do rezultata i održavanje vaše laboratorije. Ovaj sistem je dostupan u različitim konfiguracijama.