Dionex Integrion jonski hromatograf visokog pritiska

Pouzdan i jednostavan za korišćenje, Thermo Scientific Dionex Integrion HPIC (High Pressure Ion Chromatography – jonska hromatografija visokog pritiska) sistem idealan je za ispunjavanje vaših rutinskih zahteva analize jona. Ovaj sistem vrši svestrane i efikasne analize kroz sveobuhvatna aplikativna rešenja i interaktivne wellness funkcije. Fleksibilne konfiguracije detektora sistema zadovoljavaju vaše potrebe za različitim analizama. Njegove mogućnosti visokog pritiska omogućavaju bržu analizu bez ugrožavanja kvaliteta podataka. Koristite automatizovano stvaranje eluenta (EG – Eluent Generator) sistema Dionex Integrion da biste uklonili ručnu pripremu eluenta sklonu greškama i postigli bolju ponovljivost metode.