Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju PFAS

Thermo Scientific Dionex AutoTrace 280 instrument za ekstrakciju PFAS (per- and polyfluoroalkyl substance) vrši automatizovanu ekstrakciju na čvrstoj fazi (SPE – solid phase extraction) za pripremu uzoraka PFAS i na taj način samnjuje rizik od kontaminacije korišćenjem cevi, ventila i filtera na bazi fluoroupolimera. Ovaj instrument uklanja potencijalne smetnje iz analize, dok poboljšava regeneraciju i ponovljivost ekstrakcije sa preciznom kontrolom protoka. Protok se povećava obradom šest uzoraka odjednom uz minimalno angažovanje korisnika. AutoTrace 280 PFAS osigurava usklađenost sa regulisanim metodama, poput američkih EPA 537, 537.1 i 533.