HyperSep univerzalni vakuum manifold

Fleksibilni Thermo Scientific HyperSep univerzalni vakuumski manifold procesuira uzorke u SPE kertridžima (solid phase extraction – ekstrakcija na čvrstoj fazi) ili pločama sa 96 bunara. Manifold se isporučuje sa držačem i manometrom, bocom i čepovima i slavinama.

Dostupno u zemljama :