Džepni kolorimetar DR300

Džepni kolorimetar Hach DR3000 je zasnovan na proverenom Hach Pocket Colorimeter II – koji su koristile stotine hiljada profesionalaca za vodu u teškim uslovima skoro dve decenije – sa dodatnim ključnim mehaničkim poboljšanjima (nadograđena hidroizolacija, veći ekran i ergonomski dizajn), pametnim mogućnostima koje nude savremene tehnologije (opciono Bluetooth povezivanje sa automatskim prenosom podataka i besprekorna sistemska integracija). Smanjite probleme sa prikupljanjem podataka, eliminišite greške u transkripciji i obezbedite bolju sledljivost.

Dostupno u zemljama :