Lico spektralni kolorimetar

Hach Lico je spektralni kolorimetar visokih performansi za profesionalna merenja boja bistrih i providnih tečnosti koristeći tehnologiju referentnog zraka – sa više od 25 uključenih skala boja (samo Lico 690). Tačni proračuni boja (koji su u skladu sa nekoliko DIN-ISO-ASTM standarda ili AOCS metoda) dobijaju se samo jednim merenjem. Tradicionalne vizuelne vrednosti boja, npr. Prikazane su vrednosti boje joda, Hazen ili Gardner, kao i savremeni sistemi boja kao što su CIE-L*a*b* ili merenja boja koja odgovaraju evropskoj/američkoj farmakopeji. Pored toga, moguća su merenja transmisije i ekstinkcije, kao i skeniranje talasne dužine, što čini instrument višenamenskim u laboratoriji ili proizvodnji.

Dostupno u zemljama :