EA IsoLink IRMS sistem

Thermo Scientific elementalni analizator (EA) IsoLink IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer) sistem pruža automatizovano rešenje koje se koristi za analizu elemenata i izotopa na nivou mg do mg. Ovaj sistem masene spektrometrije sa odnosom izotopa omogućava laboratorijama da povećaju protok uzorka, smanje cenu po uzorku, a takođe pruža i preciznu elementarnu i izotopsku analizu. EA IsoLink IRMS sistem ima i tehnologiju za uštedu helijuma i integraciju gasne hromatografije, pružajući brzo vreme i nisku cenu analiza. Takođe, moguća je i analiza malih količina uzoraka. Ove karakteristike omogućavaju pomeranje granica za istraživanje i rutinske analize u ekologiji, biologiji, arheologiji, geoznanosti, integritetu hrane i forenzici, istovremeno nudeći ugrađenu fleksibilnost za brzo i jednostavno prilagođavanje promenljivim analitičkim zahtevima.

Dostupno u zemljama :