HAAKE PolyLab OS Modular Torque Rheometer

Thermo Scientific HAAKE PoliLab OS je najsavremeniji sistem mešalica i ekstrudera, fokusiran na specifične potrebe u istraživanju i razvoju. HAAKE PoliLab OS vam pruža podatke o procesima uključujuću podatke o materijalima, kao što su ponašanje topljenja, temperaturna stabilnost, stabilnost na smicanje, uticaj aditiva i viskoznost otopine. Štaviše, ovaj merni mešač i sistem ekstrudera podržava vas u aktivnostima modeliranja procesa (mešanje polimera sa aditivima za smanjenje zapaljivosti, viskoznosti itd., Povećavanje procesa ekstruzije pomoću različitih L/D odnosa za ekstrapolaciju na vašu glavnu liniju procesa, simulirajući master procesi koji koriste samo 50 g materijala za optimizaciju ekstruzije ili mešanja u odnosu na temperaturu i profil smicanja ili istiskivanje niti, profila ili filmova u kombinaciji sa reološkim ili optičkim merenjima).

Dostupno u zemljama :