Process 16 Parallel Twin-Screw Extruders

Thermo Scientific Process 16 Twin-Screw Extruder posebno je dizajniran da osigura lako rukovanje i efikasnost toka posla kako bi zadovoljio potrebe u istraživanju i razvoju, razvoju procesa, kao i proizvodnji male serije. Kućište i dizajn cevi za podelu omogućuavaju jednostavno čišćenje i pristup, a gornji poklopac koji se može ukloniti osigurava fleksibilnost primene prema korisniku. 16 Twin-Screw Extruders u kombinaciji sa svojim priborom idealni su za različite složene radne procese. Dostupna je i higijenska verzija za hranu i zdravstvenu zaštitu.