ISQ EC maseni spektrometar sa jednim kvadrupolom

Dodajte masenu spektrometriju vašim analizama jonskom hromatografijom i tečnom hromatografijom za pristup podacima koje je moguće dobiti isključivo masenom spektrometrijom. Novi Thermo Scientific ISC EC maseni spektrometar sa jednim kvadrupolom je jednostavan za korišćenje i omogućava laku integaciju sa IC i HPLC sistemima. Početnici, kao i i eksperti mogu lako da ovladaju masenom spektrometrijom i dobiju više uvida o svakom uzorku.