ISQ EM maseni spektrometar sa jednim kvadrupolom

Dodavanje masene spektrometrije vašim hromatografskim analizama omogućava pristup vrednim podacima koje je moguće dobiti isključivo korišćenjem ove tehnike. Novi ISQ EM maseni spektrometar sa jednim kvadrupolom je jednostavan za korišćenje i lako se integriše sa sistemima za tečnu hromatografiju za pouzdanu, brzu i jednostavnu LC-MS rutinsku aanlizu uz prošireni maseni opseg koji pruža više fleksibilnosti. Detektujte i kvantifikujte širok spektar analita odabirom HESI (jonizacija elektrosprejom sa grejanjem) ili APCI (hemijska jonizacija na atmosferskom pritisku) jonskih izvora. Integrisani softver omogućava početnici i ekspertima da brzo ovladaju tehnikom masene spektrometrije i dobiju više uvida o svakom uzorku.