MASTER Series – Handheld Refractometers

Atago serija MASTER nudi veliki izbor ručnih refraktometara tradicionalnog analognog tipa. Odaberite odgovarajući refraktometar u zavisnosti od vrste uzorka i njegovog okruženja, i izmerite koncentraciju šećera, koncentraciju, Briks i indeks prelamanja (RI). Modeli imaju automatsku temperaturnu kompenzaciju, izdržljivi su i vodootporni.

Dostupno u zemljama :